• reback
 • 精选橡木

  发布时间:2021-12-31 15:24    浏览

     

  精选橡木

       image.png            image.png                  image.png                     image.png                     image.png                   image.png                    image.png                     image.png                   

     

  橡木片&橡木屑

  _

  优势

  _

  橡木片

  _

  水果芳香

  _

  橡木屑

  _

  抗氧&结构感

  _

  橡木屑

  _

  水果方向&内脂肪想

  _

  橡木屑和橡木片

  _

  焦糖气息&烟熏感

  _

  橡木屑和橡木片

  _

  清爽感,水果芳香&结构感

  _

  橡木片

  _

  容量感&圆润感无橡木烘烤气息

  _

  橡木片

  _

  水果芳香&辛料芳香

  _

  橡木屑和橡木片

  _

  香草&烘烤芳香

  _

  橡木片

  _

  容量感&考杏仁

  _


  均一烘烤:从里到外均一烘烤


  image.png FRESH            清爽、水果芳香&结构感

  image.png SENSATION  甘美、香草&烘培芳香

  image.png INTENSE       容量感、烘培咖啡&巧克力


  梯度烘烤:模拟橡木桶 


  image.png REVELATION       结构感芳香的复杂性

  image.png AMERICAN  REVELATION      甘美、烤面包&内酯芳香(香兰素、椰子)


  双倍烘烤


  image.png ELITE             淡淡的烤面包和咖啡烘培芳香、容量感强。如新橡木桶般的优雅


  均一烘烤:从里到外均一烘烤


  image.png DULCE              甜美、牛奶果酱&焦糖芳香


  均一烘烤:从里到外烘烤一致


  image.png18-XBASE    水果芳香、无烘烤气息,容量感&甘美圆润

                                             

  image.png18-XTREME     成熟水果芳香、摩卡的香甜&
  产品展示